Subsidie regeling voor een groendak

Subsidie aanvragen voor een groendak is in sommige gemeenten mogelijk. Als u van plan bent om een groen sedum dak aan te leggen betekent dit dus nog meer voordelen. Niet iedere gemeente hanteert dezelfde voorwaarden voor subsidie aanvragen voor een groendak, maar over het algemeen wordt dit wel steeds meer gestimuleerd. Simpel Sedum voorziet u graag van een offerte voor het aanvragen van een regeling aangaande een groendak.
Uiteraard is het wel verstandig om van te voren te informeren naar de voorwaarden in de gemeente waarin u woonachtig bent. Een subsidie voor een groendak kan een behoorlijk financieel voordeel met zich meebrengen. Dit kan oplopen tot wel 50% van de totale aanschafprijs.

Zo kunt u niet alleen genieten van de voordelen die sedum dakbedekking met zich meebrengt, maar weet u ook zeker dat u uw groene investering op termijn weer terug kunt verdienen. Veel gemeenten willen op deze manier de groei van groene dakbedekking toe laten nemen en stimuleren. Zo wordt er niet alleen bijgedragen aan een beter leefklimaat, maar werkt het ook positief mee aan een betere hemelwaterafvoer in druk bebouwde gebieden en grote steden.

Welke voorwaarden worden er gesteld aan subsidie voor groendak?

Als u in aanmerking wilt komen voor een groendak subsidie, dan hanteert iedere gemeente daar weer andere voorwaarden voor. Zo kan het voorkomen dat er een bepaald aantal m2 dak voorzien moet worden van begroeiing, of dat het groendak een wortel-werende laag moet hebben. Ook aan de helling van schuine daken zijn soms voorwaarden verbonden. Ook zijn er sommige gemeenten in Nederland die voorwaarden stellen aan het soort riolering waarop het pand is aangesloten.

Vaak moet dit een gemengde riolering zijn wat zou betekenen dat dakbedekking buiten de stad niet in aanmerking komt voor een eventuele subsidie voor een groendak. Uiteraard is dit per gemeente verschillend. Als u overweegt om een groendak aan te laten leggen met sedum dakbedekking, dan kunt u dus in aanmerking komen voor een regeling. Simpel Sedum voorziet u graag van een passende offerte voor een subsidieaanvraag als deze van toepassing is in uw woongebied.

Veel gemeenten stimuleren de aanleg van een groendak en doen dat door middel van aantrekkelijke regelingen en subsidies. Als u van plan bent om te investeren in groene dakbedekking, dan kunt u er dus vanuit gaan dat dit op termijn wordt terugverdiend. U profiteert dan niet alleen van een aantrekkelijke subsidie voor een groendak, maar ook van een prachtige groene dakbedekking van sedum.